วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Week 4 ** แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคลิปผ่าน www.keepvid.com
และ www.mediaconverter.org
แล้วก็ลงโปรแกรม Mind Manager Pro 6.0
เอาไว้ใช้ทำ Mind Mapping ในคอม

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน**

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552
วันนี้ตื่นสาย ตื่นมาก็ 7 โมงกว่าแล้วเลยต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปเรียนให้ทัน 8 โมง
แวะซื้อข้าวเหนียวหมูย่าง20บาท เอามากินในห้อง
เรียนวิชาแรก Art for Teachers อาจารย์ไม่ว่าอะไรแต่ว่าต้องเก็บขยะให้เรียบร้อย
10 โมง เรียนวิชาต่อไปคือ Content Analysis Skills for IT
อาจารย์ให้ทำ Blog ส่วนตัว สนุกดีค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังเขียนบันทึกประจำวันอยู่ค่ะ... ^^

MY PROFILE...

ชื่อ....นางสาวปัญจพร นามสกุล...เซ็นพานิช
ชื่อเล่น...มุกๆ
เกิดวันที่....12 มกราคม 2534
อายุ 18 ปี
ภูทมิลำเนา จังหวัดชลบุรี
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา จังหวัดชลบุรี
ขณะนี้กำลังศึการะดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
กรุ๊ปเลือด B
ชอบ สีชมพู ส้ม
กีฬาที่ชอบ วอลเลย์บอล
งานอดิเรก อ่านนิตยสาร ฟังเพลง
ความใฝ่ฝันสูงสุด เป็นคุณครู

ความคาดหวังของรายวิชา

เมื่อเราได้ทำการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว...ดิฉันหวังว่า
1.จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2.สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
3.ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และนำไปเผยแพร่
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น
5.เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
6.สร้างความเข้าใจ และเจตคติอันดีกับการใช้เทคโนโลยี
7.ใช้เวลาว่างให้เกอดประโยชน์และหาความรู้เพิ่มเติมในการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
8.มีความรู้ในการทำบล็อกของตนเอง
9.มีความชำนาญในการทำบล็อก
10.ใช้ความสร้างสรรค์และตกแต่งทำบล็อกให้สวยงาม